Centar za strane jezike Speak Out nudi vam bogat program za učenje stranih jezika u prijatnom ambijentu, koji je prilagođen održavanju nastave u malim grupama od 2 do 8 polaznika, kao i za individualnu nastavu i potrebe pojedinaca.

Naš Centar nudi vam izučavanje engleskog, nemačkog, italijanskog, francuskog, španskog, grčkog, holandskog i ruskog jezika uz najsavremenije programe i kurseve nivelisane prema Zajedničkom evropskom okviru za jezike (CEF-Common European Framework, na skali od A1-C2). Udžbenici, potreban nastavni materijal, multimedijalna nastava u okviru kurseva prilagođena je i namenjena polaznicima svih uzrasta, kako u grupnoj tako i u individualnoj nastavi.

 

Svaki polaznik može da se opredeli za onaj vid nastave koji najviše odgovara njegovom senzibilitetu, ali i vremenu koje je spreman da izdvoji. U tom smislu, možemo da ponudimo jednosemestralne kurseve (u trajanju od 4 meseca) i dvosemestralne (10 meseci).

 

Programi i nastava koncipirani su tako da ostavljamo polazniku mogućnost da odabere hoće li nastavu pratiti u okviru:
individualne nastave – (1 na 1) • grupne nastave (2-8 polaznika) • poluindividualne grupe (do 4 polaznika)

 

Naša želja je da ponudimo i pomoć školarcima prilikom pripreme za pismene zadatke i usmeno odgovaranje, prijemne ispite, polaganje međunarodno priznatih ispita.

 

Naši programi prilagođeni su izučavanju jezika bez obzira na starosnu dob polaznika. Najmlađi polaznici imaju svega tri godine, dok najstariji pripadaju trećem dobu. Ne postoji ograničenje, a za učenje jezika godine nisu važne. Najvažnija je želja i motivacija, a nama dopustite da vas vodimo.